Styrelsen

Valda ledamöter och suppleanter till och med föreningsstämman 2025:

– Eric Lindholm (Ordförande)
– Låtta Brodén (Ledamot)
– Emelie Orrebrant (Ledamot)
– Hedda Marklund (Ledamot)

– Vilma Johansson (Suppleant)

För att få kontakt med styrelsen hänvisar vi till epost-adressen info@bergslagen4.se. Styrelsen läser denna e-post några gånger per vecka. Under semestertid och helgdagar kan svar dröja. Vid brådskande ärenden finns även mobiltelefonnummer uppsatta i fastighetens entré.