Mäklarinfo

Allmänna frågor om föreningen

Till vem/var skickar vi in- och utträdesansökningar? Skickas endast digitalt via SBC:s portal. Skicka inga handlingar per post. När dokumenten är uppladdade granskas de av SBC – det innebär några arbetsdagar innan de är tillgängliga för styrelsen. Vid frågor kontakta SBC:s kundtjänst.

Uppvärmning, vilken typ? Fjärrvärme.

Vad ingår i avgiften? Värme och vatten

Kabel-TV, finns det och i så fall vilket bolag? Com Hem/Tele2 eller Ownit.

Kabel-TV, hur betalas det? Ingår ej, det betalas av varje medlem om så önskas.

Bredband, finns det och i så fall vilket bolag? Fiber är indraget i fastigheten. Ownit är leverantör (500-1000 Mbit).

Bredband, hur betalas det? Obligatorisk avgift på 159 SEK/månad betalas av samtliga medlemmar.

Hur många bostadsrätter finns det i föreningen? 38 st.

Hur många hyreslägenheter? Inga.

Hur många lokaler finns, och är de HR eller BR? Inga.

När köpte föreningen huset? 1945.

Är föreningen äkta eller oäkta? Äkta.

När byggdes huset? 1927.

Äger föreningen marken? Ja

Finns det några speciella åtaganden för medlemmarna? Ja, höst och vårstädning är obligatoriskt.

Är andrahandsuthyrning tillåtet? Ja, i högst ett år enligt regler i stadgarna. Styrelsen skall godkänna. Andrahandskontrakt skall skrivas.

Vem sköter ekonomisk och teknisk förvaltning? Ekonomisk förvaltning sköts av SBC. Teknisk förvaltning sköts via styrelsen. Trappstädningen är utlagd på entreprenad. Fastighetsskötare från Nytorget ser till enklare underhåll.

Tar ni ut medlemskaps/pantsättnings/överlåtelseavgift? Ja. Pantsättnings- och överlåtelseavgift uttas av köparen på omkring 1400 kr fn.

Accepterar ni juridisk person? Nej.

Har föreningen några speciella krav på hur ägarförhållandena skall se ut? Vid delat ägande (exv. mellan föräldrar och barn) ska den tilltänkte boende personen äga minst 10% för att det inte ska ses som andrahandsuthyrning.

På vilket sätt och när tar ni beslut om medlemskap? Styrelsen godkänner i princip alla medlemskap, dock ej juridisk person.

Om medlemskap inte är beviljat på tillträdes dagen, får köparen flytta in ändå? Nej.

Finns det några gemensamhetslokaler, cykelrum, barnvagns rum, hobbyrum, bastu, motionsrum? Nej. Cykelparkering finns på innergården.

Finns det en gård? Gård finns med utemöbler, grill, planteringar och cykelställ.

Finna det förråd tillhörande lägenheterna? Ja, samtliga lägenheter har minst ett förråd på vinden eller i källaren.

Sophanteringen, hur fungerar den? Sopnedkast finns på bottenvåningen i entrén. Sophämtningen sker från gatan.

Grovsoprum eller källsortering? Beläget var? Grovsoprum finns inte. Pappersinsamling etc. sker på av Stockholms Stad bestämda plaster.

Tvättstugan, var ligger den? Hur många maskiner av varje sort finns det? I källaren. Två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel.

Parkering, finns det parkeringsplatser eller garage? Nej, boendeparkering gäller.

Vem svarar på frågor om bostadsrätten och bostadsrättsföreningen? Det gör SBC, de svarar på frågor om lägenhetsregistret (ägare, pantförskrivningar, andelstal, lägenhetsyta mm). Ni når SCB på telefonnummer 0771 722 722 eller via e-post kundtjanst@sbc.se.

Något annat som mäklaren eller köparen bör veta om er bostadsrättsförening? BRF tar ut självkostnadspris för nya skyltar till dörr på ca 1 200 kr vid köp av lägenhet.

Frågor om föreningens ekonomi

Har månadsavgiften förändrats de senaste åren? 15% avgiftshöjning f.o.m. februari 2024.

Hur mycket lån finns i dagsläget? Ca 5,7 miljoner kr per januari 2024 (uppdateras halvårsvis)

Hur mycket finns i likvida medel: Ca. 1 miljoner kr per januari 2024 (uppdateras halvårsvis)

Renoveringar:
1993 – Takomläggning.
1994 – Tvättmaskin, torktumlare.
1997–98 – Stambyte.
2000 – Torkskåp.
2001 – Båda hissarna renoverades.
2001 – Trappuppgången renoverades.
2002 – Balkonger.
2004–05 – Alla elstigar byttes (trefas i varje lägenhet).
2006 – Helrenovering av gården.
2007 – Fönster mot gatan målades samt tätades.
2008 – Taket rengjordes och målades.
2008 – Stamspolning (underhåll).
2009 – Fasad mot gata samt innergården renoverades.
2010 – Fönster mot gården renoverades.
2012 – Renovering av gårdsbelysning samt installation av husnod för fibernät. Byte av undercentral för fjärrvärme.
2013 – Byte av värmeledningar i samband med asbestsanering i källarplan.
2014 – Nya kallvattenrör i källaren.
2014 – Installation av radiatorventiler.
2014 – Intrimning av värmesystem.
2014 – OVK-besiktning.
2016 – Spolning av brunnar på gården.
2017 – Injustering av värmesystem.
2017 – Målning av entréparti.
2017- Målning av fönster mot Kammakargatan.
2017 – Spolning av stammar.
2017 – Installation av säkerhetsdörrar.
2018 – Genomgång av brandsäkerhet med åtgärder.
2019 – Målning av fönster mot Kammakargatan.
2019 – Byte av avloppsstammar i källaren.
2020 – OVK-besiktning.
2021 – Stamspolning
2021 – Installering av innerdörrar i hissar
2021 – Montering av takräcken och säkerhetsåtgärder på tak
2022 – Bygge av trätrappa på innergård